Skip to main content

Yes! Deze week zijn de scholen in het zuiden gestart. Dit betekent dat inmiddels alle jongeren zijn gestart met een nieuw schooljaar. Een nieuw fris schooljaar na een mooie ontspannen zomervakantie? Dit geldt helaas niet voor alle jongeren. Uit de laatste analyse van het CBS blijkt dat 1 op de 5 jongeren slachtoffer is van geweld in de thuissituatie.[1] Kinderen waren in 23,5% van de voorvallen getuige van geweld in de thuissituatie.[2]

Met onze bewustwordingscampagne “Safe Back 2 School” vragen wij aandacht voor jongeren die in een kwetsbare thuissituatie leven en onder moeilijke omstandigheden moeten leren of studeren. Jongeren die thuis geweld meemaken, de vrede moeten bewaren en niet de nodige emotionele en praktische steun krijgen. Deze jongeren kunnen gebukt gaan onder psychische druk en prestatiedruk, omdat zij in stilte lijden en tegelijkertijd op school en met vrienden moeten meekomen.

Het probleem is dat deze jongeren niet altijd zichtbaar zijn en soms zelfs op het eerste oog goed lijken te functioneren. Het kan de teruggetrokken jongen achter in de klas zijn. Of het luidruchtige meisje voorin. Het kind dat concentratieproblemen heeft of agressief gedrag vertoont. Of het kind dat goede cijfers haalt, maar vaak afwezig lijkt. Ze dragen vaak een pantser om zichzelf te beschermen, omdat afwijken het schrikbeeld is. En geweld in de thuissituatie, daar wordt niet over gepraat. Onderschat de schaamte en de eenzaamheid waarmee deze jongeren rondlopen en de effecten daarvan niet.

Hoe zorgen wij ervoor dat wij deze jongeren op een positieve manier bereiken? Een prettige schoolomgeving, motiverende buitenschoolse activiteiten en empathische mentoren geven deze jongeren de mogelijkheid om een andere realiteit te ervaren. Een luisterend oor, iemand die oog heeft voor de afgezakte schouders en de opgeplakte glimlach en een keer doorvraagt, het bieden van praktische hulp. Dit alles vraagt om het vermogen om alert te zijn en de stilte te durven doorbreken.

Bied een veilige omgeving waarin open communicatie de standaard is en jongeren zich gezien en erkend voelen. Lees je in en wees als je bijvoorbeeld in het onderwijs, de jeugdhulp of in de zorg met jongeren werkt je bewust van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.[3]

Maar onze oproep is breder: wij vragen iedereen om alert te zijn. Als buren, huiswerkbegeleider, familielid, kennis, sportcoach of vriend van de familie. Je kunt ongeacht je rol altijd van betekenis zijn. Als je er maar bewust de tijd voor neemt en met een opmerkzame blik naar je omgeving kijkt. Uiteindelijk zijn wij allemaal onderdeel van de oplossing. Behandel daarom anderen altijd met compassie. Je weet nooit welk gevecht iemand binnenshuis moet voeren.

© Copyright 2022 Stichting Haniya

Bronnen:

[1] https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/39/1-op-5-jongeren-slachtoffer-van-huiselijk-geweld

[2] https://www.nji.nl/cijfers/huiselijk-geweld

[3] https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode

Deel dit artikel, kies je platform!

Leave a Reply