Skip to main content

Onze missie

Er is te weinig aandacht voor coaching van vrouwen en jongeren die slachtoffer of getuige zijn geweest van geweld in de thuissituatie. Hoe zorg je ervoor dat je na zoiets ingrijpends je leven weer opbouwt? Met Stichting Haniya willen wij vrouwen en jongeren empoweren door te investeren in zelfvertrouwen, veerkracht en motivatie. Wij streven naar de economische en mentale onafhankelijkheid van onze deelnemers.

1

Privacy

Wij gaan vertrouwelijk om met de informatie die je met ons deelt. Wij adviseren om als je contact met ons opneemt via WhatsApp geen vertrouwelijke informatie te delen.
2

Betrouwbaarheid

Wij doen wat we zeggen en wij zeggen wat we doen.
3

Veiligheid

Wij geven ruimte voor jouw verhaal, inbreng, luisteren zonder waardeoordeel en staan altijd open voor feedback.
4

Consistentie

Wij komen afspraken na en communiceren helder en tijdig.
5

Gezondheid

Wij werken op vrijwillige basis als coach en zijn geen hulpverlener. Mocht professionele hulpverlening nodig zijn dan verwijzen wij na bespreking door naar bevoegde instanties.

Onze visie

Wij bieden trajecten gericht op een opleiding of een baan aan. Het is daarbij belangrijk om verder te kijken. Wij investeren daarom ook in de persoonlijke ontwikkeling. In de coachingsgesprekken brengen wij ambities, talenten en kwaliteiten in kaart. Ook investeren wij in het verminderen van een negatief zelfbeeld en belemmerende gedachten. Samen stellen wij een actieplan op met een einddoel. Ook bieden wij trainingen en workshops aan gericht op de empowerment van vrouwen en jongeren.

Onze kernwaarden

1) Krachtig: wij spreken ons uit, omdat het comfort van de stilte niet leidt tot verandering. En verandering is nodig. In de wijze waarop men denkt en spreekt over geweld in afhankelijkheidsrelaties. In de maatschappelijke en economische positie van mensen die dit meemaken of meegemaakt hebben. In educatie over gelijkwaardigheid, emotionele intelligentie en het belang van economische en mentale onafhankelijkheid. Wij laten onze stem horen en moedigen je aan om dat ook te doen.

2) Ambitieus: wij wachten niet totdat het pad door een ander is aangelegd, maar creëren de weg zelf. Wij investeren met volle overtuiging in de verdere ontwikkeling van onze deelnemers. Ook investeren wij in preventie. Wij zijn doordrongen van het besef dat de meisjes en jongens van vandaag de vrouwen en mannen van morgen zijn. Onze ambitie is om ervoor te zorgen dat we emotioneel intelligente, verantwoordelijke en onafhankelijke mensen voortbrengen en de vicieuze cirkel van geweld doorbreken.. Vooruitgang staat bij ons in alles voorop.

3) Met aandacht voor jou: wij investeren in jouw ontwikkeling door te luisteren naar wat jij nodig hebt om jouw doelen te bereiken. Wij handelen vanuit gelijkwaardigheid en behandelen jou niet als een slachtoffer, maar als een mens met kwaliteiten, talenten en ambities. Dit doen wij door het oprechte gesprek met jou aan te gaan en je te motiveren en aan te moedigen. Wij geloven tot in onze diepste kern dat het verleden mensen niet definieert en kijken samen met jou vooruit naar de toekomst.

 

De toekomst is van jou

Laat niemand je iets anders vertellen