Skip to main content

Opgroeien in een veilige en gelukkige thuissituatie? Niet voor iedereen vanzelfsprekend. Naar school gaan en op jouw niveau gaan studeren? Niet voor iedereen gemakkelijk haalbaar. Een droombaan bemachtigen waarin je kunt doorgroeien? Niet voor iedereen een gegeven. Een motiverende en positieve omgeving? Niet voor iedereen de basis.

Je zult nu wel denken: ik klik op een motiverende titel en krijg een zwaarmoedige intro. Bij Stichting Haniya geloven wij in de dingen benoemen zoals ze zijn. En dat is dat het denkbeeld dat iedereen overal hetzelfde wordt behandeld en dat als je niet meekomt het je eigen luie schuld is, een simplistisch denkbeeld is dat voorbijgaat aan de werkelijkheid.

De werkelijkheid is dat waar voor de één fijn opgroeien, studeren en je in alle vrijheid ontwikkelen en leven vanzelfsprekend is, de ander een weg moet bewandelen met 3-0 achterstand en moet dealen met talloze hindernissen en vooroordelen die onderdeel uitmaken van het gewenningspakket.

Alleen went het nooit: horen dat de verwachtingen voor jou lager zijn, zien dat anderen met dezelfde capaciteiten bepaalde kansen wel krijgen en weten dat je harder zult moeten werken. In een cultuur van lage verwachtingen voor mensen die buiten de norm vallen kun je je al snel ontmoedigd voelen en bestaat het risico dat je je (onbewust) gaat schikken naar deze lage verwachtingen. Denk maar niet te diep, wil maar niet teveel en spreek maar niet te luid.

Vanuit Stichting Haniya zeggen wij: denk maar groots, vraag om de wereld en laat je stem galmen. Stap niet in de slachtofferrol die anderen je graag zien innemen om hun gelijk te bevestigen. Settel niet voor minder. Sta op en laat je door niemand meer ontmoedigen. Gebruik alle negatieve boodschappen die men bij je achterliet júist om jezelf te motiveren. Omdat een ander niets voor jou heeft te bepalen. Jouw culturele of religieuze achtergrond, geslacht, opleidingsachtergrond, verleden, of waarin je ook maar “anders” zou zijn, definiëren jouw talenten en kwaliteiten niet. Want die heb je. Zonder enige twijfel.

Laat niemand je vertellen wie je bent, wat je kunt en wat je zult zijn. Zal je weg vanaf nu aan gemakkelijk zijn? Zul je nooit meer te maken krijgen met belemmeringen en vooroordelen? Het eerlijke antwoord is nee. Maar wat is het alternatief? Stil blijven staan? Nee. We hebben de keuze om de lage verwachtingen te ontstijgen door alleen al te beginnen met beter te willen voor onszelf en onze omgeving. Om ervoor te kiezen om elke dag vol moed en optimisme weer stappen vooruit te zetten en elkaar te motiveren en te inspireren. Om op het moment dat ons iets lukt anderen ook omhoog te tillen. En om de volgende keer dat iemand tegen je zegt dat je iets niet kunt of dat iets niet voor jou is weggelegd te denken:

© Copyright 2022 Stichting Haniya

Deel dit artikel, kies je platform!

Leave a Reply