Skip to main content

*Repost september 2022

Een aantal weken geleden publiceerden wij de blog De Prins op het Trojaanse Paard waarin we rode vlaggen bij mannen bespraken. De blog heeft geleid tot interessante gesprekken waarin we de vraag kregen of er ook een tegenhanger bestaat. Rode vlaggen bij vrouwen? Ja, die zijn er helaas ook.

Psychisch en emotioneel geweld komt helaas zowel bij vrouwen als bij (jonge) mannen voor. Dat (jonge) mannen hier slachtoffer van kunnen worden is helaas een onderbelicht gegeven. Het maatschappelijk gesprek hierover ontaardt al snel in wij-zij denken, valse tegenstellingen tussen mannen en vrouwen, stigma’s en simplistische oordelen. Terwijl het echte gesprek zou moeten gaan over: hoe voorkomen we slachtoffers van alle vormen van geweld? Hoe zorgen we voor gezonde generaties met emotioneel intelligente en verantwoordelijke mensen? Hoe creëren we bewustwording?

Het probleem bij psychisch en emotioneel geweld is dat het vaak niet tastbaar en zichtbaar is voor de buitenwereld. Tel daarbij het schadelijke cliché dat (jonge) mannen sterk en stoer horen te zijn en dat emoties, angst en onzekerheid weggedrukt moeten worden erbij op, en je krijgt mannen die in stilte lijden. Wij geloven in absolute gelijkwaardigheid en hechten ook groot belang aan de mentale gezondheid van jonge mannen. Daarom gaan wij in deze blog in op de rode vlaggen van de schadelijke prinses. Oftewel: de Prinses met de Betoverende Glimlach waar veel achter verscholen gaat. Omdat ook een gewaarschuwde man voor twee telt.

Hij had het zich nooit zo voorgesteld toen hij haar ontmoette. Beeldschoon, lief en charmant. Op het eerste oog een ware catch. Ja, het viel hem wel op dat ze in de eerste week al veel bevestiging zocht, maar misschien deed ze dat wel omdat ze zijn mening waardeerde. En hij voelde zich eindelijk nodig. Dus wuifde hij dat weg. En ja het was opvallend dat ze in conflicten met anderen nooit haar eigen aandeel zag. Maar slechte situaties leken haar nou eenmaal altijd te overkomen. Dus als ze weer eens ‘s avonds laat huilend belde omdat ze ergens onzeker of woedend over was, dan nam hij de tijd om haar gerust te stellen. Keer op keer. Omdat hij haar graag wilde helpen. Waarschuwingen van zijn moeder en vrienden die hij steeds minder mocht zien sloeg hij in de wind. Zij kenden haar niet zoals hij haar kende.

De prinses had verder weinig om handen. Zaken als ambities, studie of werk interesseerden haar niet zo. Laatst vertelde iemand haar dat het belangrijk is dat vrouwen financieel onafhankelijk zijn. Daar heeft ze hard om gelachen met haar vriendinnen. Daar is hij toch voor? “Je hebt een goede, die moet je kort houden”, zei haar beste vriendin. En dat deed ze. Door continu te bellen en te appen. Waar hij was. Met wie. En hoelang. Hij antwoordde. En zij voelde zich weer even zelfverzekerd.

Totdat hij zijn telefoon op werk een keer niet meteen opnam en een uur later een lawine aan berichten over zich heen kreeg met beschuldigingen. Dat hij zeker bij een ander zou zijn. Dat hij een loser was die nooit wat zou bereiken in zijn leven. Dat hij dit thuis ook altijd kreeg te horen, wist ze. Daarom gooide ze in ruzies die ineens van 0 naar 100 gingen er telkens een schepje bovenop. Dat mannen niet te vertrouwen zijn en hij zonder haar niets voorstelt. Dat ze niet weet wat ze zonder hem zou moeten doen. Onder het geluid van door de kamer vliegende objecten ging wel meer kapot. De berg kritiek en onterechte beschuldigingen zorgden ervoor dat zijn zelfvertrouwen langzaam maar zeker afbrokkelde. Naar de buitenwereld liet hij niets merken. Daar moest hij immers de sterke en stoere man zijn.

De ware catch die geleidelijk aan haar ware kleuren laat zien. Dwangmatig controlerend, bloedonzeker, neerbuigend en onverantwoordelijk. Ja, de prinses met de betoverende glimlach weet hoe ze hem moet inpakken. Strik eromheen en niet meer laten gaan. Voor zijn mentale welzijn adviseren wij hem: laat je niet verblinden. Niet alles wat sprankelt is de prijs waard.

Ken je iemand die in zo’n situatie zit? Veroordeel hem niet, ga vrouwen in zijn algemeenheid niet bashen. Blijf rationeel en weldenkend. Laat zien dat je hem support en dat er professionele hulp is. Want elk slachtoffer is er één teveel. Man of vrouw.

© Copright 2022 Stichting Haniya

Deel dit artikel, kies je platform!

Leave a Reply