Skip to main content

“Someone once asked me how I hold my head up so high after all I have been through. I said it’s because no matter what, I am a survivor, not a victim.” – Patricia Buckley

Met Stichting Haniya belichamen wij dit citaat. Wij willen verandering brengen in de wijze waarop in de maatschappij wordt gekeken naar en wordt omgegaan met mensen die geweld hebben meegemaakt in afhankelijkheidsrelaties. Het zijn slachtoffers. Mensen met een label. Mensen waar met allerlei vooroordelen naar wordt gekeken. Er is vaak sprake van een gebrek aan empathie, medemenselijkheid en oprechte interesse in de mens áchter het trauma. De mens met eigen gedachten, opvattingen en wensen. De mens met levenslust, hoop en de wil om te slagen in het leven. Júist voor mensen die jarenlang niet mochten bestaan is het van belang dat wij ze echt zien staan. Niet vanuit een savior complex, maar vanuit gelijkwaardigheid.

Hoe doe je dat? Door hun kracht en doorzettingsvermogen te bewonderen. Door te investeren in hun talenten en kwaliteiten zodat ze een stevige positie kunnen innemen in de maatschappij. Wij geloven tot in onze diepste kern dat het verleden mensen niet definieert. Dat wij allemaal elke dag opnieuw de keuze hebben om het verleden te ontstijgen. Om het beste uit ons zelf te halen. Om te worden wie wij willen zijn. Om onze eigen weg te bewandelen. Maar dit alles vraagt om zelfvertrouwen, eigenwaarde en mentale veerkracht. En om een omgeving die in je gelooft, je aanmoedigt en je versterkt. Met Stichting Haniya bieden wij die omgeving. Het is tijd om het oude narratief van ons af te schudden en een nieuw geluid te creëren. Volume op 100%. Dit is het geluid van echte vooruitgang.

Deel dit artikel, kies je platform!

Leave a Reply